ทางบริษัทฯ เปิดรับสมัคร
 
        • ช่างพิมพ์กล่อง พิมพ์เครื่องสี่สี 
            คุณสมบัติ
                › เพศชาย
                › อายุ 18-35ปี
                › ต้องมีประสบการณ์ 2-5 ปี
                › หากเคยทำโรงงานทำกล่องมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 .......................................................................................................................................................
        • ช่างพิมพ์กล่อง พิมพ์เครื่องดิจิตอล 
            คุณสมบัติ
                › เพศชาย
                › อายุ 18-35ปี
                › ต้องมีประสบการณ์
                › หากเคยทำโรงงานทำกล่องมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 .......................................................................................................................................................
        • เด็กยกแผ่นเข้าเครื่อง
            คุณสมบัติ
                › เพศชาย
                › อายุ 18-35ปี
                › ไม่ต้องมีประสบการณ์
                › หลายอัตรา
                › หากเคยทำโรงงานทำกล่องมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 .......................................................................................................................................................
 
        • กราฟฟิกประจำโรงงาน
            คุณสมบัติ
                › เพศชาย
                › อายุ 18-35ปี
                › ต้องมีประสบการณ์
                › หากเคยทำโรงงานทำกล่องมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 .......................................................................................................................................................
        • ช่างตัดกระดาษออฟเซ็ต 
            คุณสมบัติ
                › เพศชาย
                › อายุ 18-35ปี
                › ต้องมีประสบการณ์
                › หากเคยทำโรงงานทำกล่องมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 .......................................................................................................................................................
        • ช่างตัดกระดาษลูกฟูก 
            คุณสมบัติ
                › เพศชาย
                › อายุ 18-35ปี
                › ต้องมีประสบการณ์
                › หากเคยทำโรงงานทำกล่องมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 .......................................................................................................................................................
        • ช่างเคลือบงานพิมพ์
            คุณสมบัติ
                › เพศชาย
                › อายุ 18-35ปี
                › ต้องมีประสบการณ์
                › หากเคยทำโรงงานทำกล่องมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
....................................................................................................................................................…
        • ช่างพิมพ์ออฟเซ็ต 
            คุณสมบัติ
                › เพศชาย
                › อายุ 18-35ปี
                › ต้องมีประสบการณ์
                › หากเคยทำโรงงานทำกล่องมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
.................................................................................................................................................……
        • ฝ่ายผลิต
            คุณสมบัติ
                › เพศชาย
                › อายุ 18-35ปี
                › ไม่จำกัดวุฒิ จำนวนมาก
.................................................................................................................................................……
        • พนักงานขับรถ
            คุณสมบัติ
                › เพศชาย
                › อายุ 25-35ปี
                › ไม่จำกัดวุฒิ จำนวนมาก
.................................................................................................................................................……
        • เด็กติดรถ 
            คุณสมบัติ
                › เพศชาย
                › อายุ 18-35ปี
                › ไม่จำกัดวุฒิ จำนวนมาก
.................................................................................................................................................……
        • พนักงานไดคัท 
            คุณสมบัติ
                › เพศชาย
                › อายุ 18-35ปี
                › ไม่จำกัดวุฒิ จำนวนมาก
.................................................................................................................................................……
        • พนักงานช่างพิมพ์
            คุณสมบัติ
                › เพศชาย
                › อายุ 18-35ปี
                › ไม่จำกัดวุฒิ จำนวนมาก
.................................................................................................................................................……
        • พนักงานสล็อตกล่อง
            คุณสมบัติ
                › เพศชาย
                › อายุ 18-35ปี
                › ไม่จำกัดวุฒิ จำนวนมาก
.................................................................................................................................................……
        • แม่บ้าน
            คุณสมบัติ
                › เพศหญิง
                › ไม่จำกัดอายุ
                › ไม่จำกัดวุฒิ
.................................................................................................................................................……
 
 
สนใจติดต่อ :: hr@asiapaperbox.com
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 © Asia Paper Box Co.,Ltd. All rights reserved.

We are the paper box manufacturer in Thailand.

Hotline : 083-447-8780 | Email : sales@asiapaperbox.com